Dojo-cho John Mazza with a Zanshinkan Dojo class, during a visit by Shihan Fumio Toyoda. From left to right, yudansha are Craig Bina (Fukushidoin), Anselm Yew (Shodan), Fumio Toyoda (Shihan), and John Mazza (Dojo-cho).


Copyright © 1990 Craig R. Bina.
Back to NU Aikido Page